Opleiding Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts (POB) – Reïntegratie consultant

Bedrijfsarts worden

Doelgroep

Iedereen op HBO (plus) niveau, paramedisch, die als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts werkt of wil gaan werken

Beschrijving

Gezondd Academy (voorheen IKA Academy) heeft in samenwerking met Bedrijfsarts Op Maat een specialistische en praktijkgerichte opleiding ontwikkeld voor de functie Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts en Reïntegratie Consultant. Onze opleiding onderscheidt zich zowel door de breedte en diepte van de inhoud als de toepassing van de kennis en vaardigheden in de praktijk. Een sterke en unieke combinatie!

Leerdoelen
Na deze opleiding is de deelnemer in staat om:

 • Als volwaardig Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts te functioneren.
 • Op basis van kennis m.b.t. relevante wet- en regelgeving de re-integratie van medewerkers te bevorderen.
 • Richting medewerkers, leidinggevenden en Bedrijfsarts de passende consult- en gespreksvoering toe te passen.
 • Op basis van relevante praktijkervaring de expertises als POB’er effectief in te zetten.

Opzet van de opleiding

Het programma bestaat uit twee delen:

 • theoretisch deel
 • praktisch deel

De theoretische scholing bestaat uit 12 opleidingsdagen met daaraan gekoppeld opdrachten in de praktijk i.c.m. 6 intervisie/ terugkomdagen.

Bovenstaande wordt gecombineerd met een leer-werkperiode in de praktijk van 42 weken.

Vooraf vindt er een intakegesprek plaats.

 

Onderwerpen

 

 • Taakdelegatie en Privacy
 • Wettelijk kader WVP en WIA in de dagelijkse praktijk
 • Het eerste jaar arbeidsongeschikt
 • Motiverende gespreksvoering
 • UWV/WVP onderwerpen: AD, DO, ERD en ZW incl. casuïstiek
 • Effectieve consultvoering
 • Interventies: Wat en Hoe?
 • Conflicten
 • Werken onder supervisie BA
 • Beroepsziekten Arbeidsomstandigheden
 • Empowerment en Duurzame inzetbaarheid
 • Adviseren aan leidinggevende(n)
 • Interculturele verschillen
 • Leefstijlinterventies
 • Vrouw en Werk

 

Docenten

De opleiding wordt verzorgd door:

 • Gespecialiseerde opleiders en Bedrijfsartsen van Gezondd Academy en Bedrijfsarts op Maat
 • Gekwalificeerde professionals op het gebied van consult- en gespreksvoering
 • Arts-experts op gebieden van fysieke, mentale en preventieve gezondheid
 • Experts op het gebied van interculturele aspecten

Extra info

Deze praktische opleiding is geschikt voor iedereen, met een HBO opleiding, of een HBO werk- en denkniveau, die als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts werkt, of wil gaan werken.

De opleiding is geschikt voor POB’ers die al als zodanig werken en hun competenties willen versterken. Maar ook voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere paramedici, die van beroep willen veranderen.

Interesse?  Neem dan contact met ons op voor een intake gesprek.

 

Praktisch:

De opleiding loopt van 11 april 2023 t/m 30 januari 2024. Er zijn gemiddeld drie opleidingsdagen in de maand. De vaste dag wordt een dinsdag.

 6.495,00

ex. BTW (zie ook extra info)