Opleiding Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts (POB) – Reïntegratie consulent

Bedrijfsarts worden

Doelgroep

Iedereen op HBO (plus) niveau, paramedisch, die als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts werkt of wil gaan werken

Beschrijving

IKA Academy heeft in samenwerking met Bedrijfsarts Op Maat een praktijkgerichte opleiding ontwikkeld voor de functie Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts en Reïntegratie Consulent. Dit op basis van de pilot die wij momenteel uitvoeren. En op succesvolle training voor beginnende (bedrijfs-) artsen die we dit voorjaar voor de negende (!) keer uitvoeren. Onze opleiding onderscheidt zich vooral door de praktijk gerichtheid en het zelf oefenen.

Leerdoelen
Na deze opleiding is de deelnemer in staat om:

 • Als volwaardig Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts te functioneren.
 • Op basis van kennis m.b.t. relevante wet- en regelgeving de re-integratie van medewerkers te bevorderen.
 • Richting medewerkers, leidinggevenden en Bedrijfsarts de passende consult- en gespreksvoering toe te passen.
 • Op basis van relevante praktijkervaring de expertises als POB’er effectief in te zetten.

Opzet van de opleiding

Het programma bestaat uit twee delen:

 • theoretisch deel
 • praktisch deel

De theoretische scholing bestaat uit 12 opleidingsdagen met daaraan gekoppeld opdrachten in de praktijk i.c.m. 6 intervisie/ terugkomdagen.

Bovenstaande wordt gecombineerd met een leer-werkperiode in de praktijk van 42 weken.

Vooraf vindt er een intakegesprek plaats.

 Onderwerpen

 • Taakdelegatie en Privacy (AVG);
 • Wettelijk kader, werkwijzer Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en WIA, ZW, ERD inclusief casuïstiek;
 • Inzet arbeidsdeskundigen, het deskundigen oordeel (DO);
 • Eerste jaar verzuim binnen de einde wachttijd;
 • Interventies: wanneer, hoe en met welk doel?
 • Conflicten, arbeidstherapie, psychische klachten, STECR-richtlijnen;
 • Werken onder supervisie bedrijfsarts;
 • Beroepsziekten en arbeidsomstandigheden;
 • Motiverende gespreksvoering;
 • Adviseren aan leidinggevenden en medewerkers;
 • Empowerment en duurzame inzetbaarheid;
 • Leefstijlinterventies;
 • Interculturele verschillen;
 • Vrouw en Werk.

 

Docenten

De opleiding wordt verzorgd door:

 • Gespecialiseerde opleiders en Bedrijfsartsen van Gezondd Academy en Bedrijfsarts op Maat
 • Gekwalificeerde professionals op het gebied van consult- en gespreksvoering
 • Arts-experts op gebieden van fysieke, mentale en preventieve gezondheid
 • Experts op het gebied van interculturele aspecten

Extra info

Deze praktische opleiding is geschikt voor iedereen, met een HBO opleiding, of een HBO werk- en denkniveau, die als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts werkt, of wil gaan werken.

De opleiding is geschikt voor POB’ers die al als zodanig werken en hun competenties willen versterken. Maar ook voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere paramedici, die van beroep willen veranderen.

Meer info? Aanmelden?  Laat het ons weten en klik hier

De brochure met meer informatie vind je hier.

Praktisch:

De opleiding start in september 2024  Er zijn gemiddeld drie opleidingsdagen in de maand.

Om te zorgen dat je filevrij kunt rijden, en ook nog even kunt werken, begint de opleidingsdag om 13 uur, om 20 uur ben je klaar.

De data volgen later dit voorjaar.

Accreditatie

Er is nog geen officieel register voor de functie van POB’er. Het met goed gevolg doorlopen van deze opleiding leidt tot een diploma. Qua omvang en inhoud sluit deze opleiding aan bij bestaande POB opleidingen.

 

 

 6.495,00

ex. BTW (zie ook extra info)