Intensieve Praktijk Training: voor beginnende artsen een goede start, voor ervaren bedrijfsartsen een fijne opfrisser

Artsen Bureau

Doelgroep

Alle artsen, basisartsen, medisch specialisten, huisartsen die aan de slag willen in de arbo dienstverlening. En ervaren bedrijfsartsen met behoefte aan een opfrisser.

Beschrijving

Intensieve Praktijk Training: handvatten voor de praktijk

Artsen die bedrijfsarts willen worden, kunnen of willen niet altijd meteen met hun opleiding starten. En voor ervaren bedrijfsartsen is dit een fijne opfrisser!

Daarom biedt IKA Academy een intensieve praktijktraining aan,  een trainingstraject van 4 x 2 dagen.

Daarmee beschikt de beginnende arts over voldoende elementaire kennis en vaardigheden beschikt om als bedrijfsarts te kunnen werken.

Ook voor ervaren bedrijfsartsen die toe zijn aan een praktische booster, en feedback willen krijgen op hoe ze het nu, vaak al jarenlang, doen in de spreekkamer is dit een nuttige training.

We werken in een kleine groep van maximaal 12 artsen. In totaal bevat de training 8 dagen:  4 modules van 2 dagen. De modules staan op zichzelf, maar de deelnemer dient wel te beginnen met Module 1. De training is praktijkgericht en er wordt een actieve houding verwacht van de cursist.

 

Module 1: Psychische klachten en klachten van houding- en bewegingsapparaat

Bedrijfsartsen brengen ca 75% van hun werktijd door in de spreekkamer met verzuimende werknemers. Het doel van de consulten is de patiënten te ondersteunen naar duurzaam herstel in eigen werk.

 • Dag 1: richtlijn psychische klachten.
 • Dag 2: het in praktijk brengen van dag 1 en de vervolgstappen hierop. In de middag van dag 2 wordt de aanpak van klachten van houding- en bewegingsapparaat besproken.

Module 2: Sociale verzekeringswetgeving, keuringen en periodiek medisch onderzoek

 • Dag 1:
  Verzuimbegeleiding in het eerste ziektejaar, gericht op terugkeren in eigen werk.
  • Welke mogelijke interventies zijn er om het herstelproces te bespoedigen.
  • Hoe verhoudt zich dat tot de wetgeving, de rol van bedrijfsarts en de vragen/eisen van de werkgever.
 • Dag 2:
  Verzuimbegeleiding in het tweede ziektejaar. De werknemer is bij gebrek aan succesvol resultaat bij terugkeer in eigen werk, genoodzaakt om ook de aandacht te richten op ander werk bij een andere werkgever. De werkgever heeft diverse verplichtingen om zich maximaal in te zetten om de zieke medewerker te ondersteunen bij die zoektocht. Het laatste onderdeel van deze module richt zich op de inrichting van keuringen en periodiek medische onderzoeken.

Module 3: Arbeidsconflicten en beroepsziekten

Moeizame verhoudingen tussen leidinggevenden en medewerkers komen regelmatig voor.
Vaak wordt deze situatie uitvergroot door langdurige ziekte wat een belangrijke belemmering vormt voor herstel en terugkeer in eigen werk.

 • Dag 1:
  Er is een richtlijn conflicten op het werk voor Bedrijfsartsen. Met deze richtlijn leert de cursist buiten het conflict te staan. Hij/zij leert inschatten hoe schurend de arbeidsverhoudingen zijn en wat daarbij een passende interventie is.
 • Dag 2:
  Werk gerelateerde klachten en beroepsziekten. Er zijn goede richtlijnen hoe je als Bedrijfsarts tot een gewogen professioneel oordeel komt of een gezondheidsklacht werk gerelateerd is.
  Als bedrijfsarts heb je daarnaast een belangrijke rol om een werkgever op de hoogte te brengen van situaties waarin gezondheidsklachten in belangrijke mate door het werk worden veroorzaakt en de beschermingsmaatregelen van de werkgever kennelijk te kort schieten.

Module 4: Werken in/aan organisaties

In deze module besteden we aandacht aan de Bedrijfsarts als adviseur binnen het bedrijf. Bedrijfsartsen werken in een complexe omgeving met vele stakeholders: ‘klanten’, ‘werkgevers’, ’hoger management’, ’eerste lijn-leidinggevenden’ en ‘P&O’. Daarnaast heeft de Bedrijfsarts ook nog te maken met ‘accountmanagers’, ’kerndeskundigen’ en ‘supervisors’ van de opdrachtgever.

Als Bedrijfsarts probeer je de stakeholders zo te beïnvloeden dat zij een extra inspanning (bijvoorbeeld financieel, relationeel, inhoudelijk) willen leveren om de arbeidsomstandigheden zo te verbeteren dat er geen schade toegebracht wordt aan de gezondheid of zelfs een bijdrage geleverd wordt aan duurzaam en gezond werken/leven.

Ondertussen moet je ook nog je eigen bedrijf leiden inclusief accountmanagement, administratie en opleidingsverplichtingen. In deze module besteden we daarom ook aandacht aan ‘eigen ondernemerschap’. Denk ook aan praktische zaken als belastingen en verzekeringen.

 • Dag 1

In de eerste dag besteden we eerst aandacht aan keuringen en PMO’s. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Er zijn allerlei inhoudelijke, juridische en morele kanten aan deze onderzoeken. Ze zijn daarnaast heel verschillend als communicatie instrument richting organisatie en individuele medewerkers met sterk verschillende doelen en resultaten ten aanzien van bescherming van de gezondheid

In de middag bespreken we een netwerkanalyse: Je spreekt nooit alleen met de partij die bij je aan tafel zit. Er zijn binnen een bedrijf veel partijen betrokken bij de samenwerking met de bedrijfsarts. Zonder goed zich op wie er allemaal meeluisteren en wat hun belangen zijn kom je vaak niet verder dan een “goed gesprek”

 • Dag 2

Er zijn nog twee belangrijke communicatie instrumenten richting de werkgever en de werknemer: Verzuimanalyse en Werkplekbezoek. Daarbij bespreken we een aanpak waarbij je met zo min mogelijk inspanning een zo groot mogelijke impact op de organisatie kunt creëren om die in beweging te krijgen.

De tweede dag sluit vervolgens af met de aspecten van het ondernemerschap als bedrijfsarts, hoe de eigen onderneming financieel gezond kan blijven en wat noodzakelijk is om als bedrijfsarts inhoudelijk ‘up-to-date’ te blijven.

 

Docenten

Jaap Dogger, bedrijfsarts.

Frans Westerbos, arts-jurist en verzekerings- & bedrijfsgeneeskundig arts.

 

Extra info

Locatie:   Baarn of Hilversum

Tijd:       9.30 -16.30

Najaar 2024

Data:

Altijd op dinsdag.

Module 1:  24 september en 8 oktober

Module 2:  22 oktober en 5 november

Module 3:  19 november  en 16 december

Module 4:   14 en 28 januari 2025

 

NB Locatie en data onder voorbehoud.

Tarief:

Werkzaam bij Bedrijfsarts op maat, of ga je daar werken? Dan is deelname gratis.

Anders: € 495- per dag, ex BTW

Alle modules doen? Dan 10% korting.

 495,00

ex. BTW (zie ook extra info)