Beroepsziekten

Staal werkers

Doelgroep

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs

Beschrijving

Beroepsziekten kent een breed spectrum van aandoeningen. Dit varieert van fysieke blootstelling aan risicovolle stoffen, tot mentaal zware belasting door werkdruk. Op het medisch vlak leert u bij verschillende beroepsziekten de juiste diagnose te stellen en een gedegen medisch oordeel te geven. Maar vanuit uw positie bent u straks ook in staat goed advies te geven over preventie van beroepsziekten, of bij geschillen tussen werkgever en werknemer, waarbij u als getuigendeskundige wordt opgeroepen in de rechtbank.

In Nederland ontbreekt een goede infrastructuur voor diagnostiek van beroepsziekten. IKA Ned streeft ernaar deze leemte te dichten door het opleiden van een groep ervaren bedrijfsartsen op het gebied van diagnostiek.

Voor het uitvoeren van expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen zal IKA Ned in eerste instantie een arts zoeken die deze opleiding heeft afgerond.

Docenten

De beroepsziekten experts van IKA Ned

Extra info

Deze leergang bestaat uit 10 dagdelen/modules en kunt u ook per losse module volgen.

ex. BTW (zie ook extra info)