Missie en Visie

ICT

Na- en bijscholing van excellente kwaliteit, dat is wat u als arbeidsgeneeskundig professional nodig heeft om uw kennis en vaardigheden up to date te houden. Ook wilt u graag nieuwe competenties ontwikkelen. De wetenschap en maatschappelijke ontwikkeling staan niet stil, nieuwe concepten en inzichten volgen elkaar snel op. Sterker nog, het is een vereiste om uzelf als professional continu bij te scholen. Het is dus zaak dat u dat doet met CME van een hoge kwaliteit. Of dit nu op het gebied is van arbeidsgeneeskunde, arbeidshygiëne, arbeidspsychologie, of HRM.

IKA Academy organiseert hooggekwalificeerde nationale en internationale opleiding en training speciaal ontwikkeld voor bedrijfs- en verzekeringsartsen en andere Arboprofessionals, maar ook voor leidinggevenden, HR-profs en management.

Huidige research creëert nieuw wetenschappelijk bewijs. Het bewijs wordt verwerkt en toegepast in een continue stroom van nieuwe standaarden en professionele richtlijnen. Dat is het begin van onze opleiding! We leveren u als deelnemer evidence based information, maar met een duidelijke lijn naar praktische implicaties. Wetenschappelijke kennis moet vertaald worden naar de praktijk. Onze deelnemers aan training en opleiding zijn artsen, geen wetenschappers. U gaat met nieuwe inzichten en kennis weer naar huis.