Quintesse themadag: hoofdzaken, het arbeidsgeschikte brein