Opleiding tot arbeid- en gezondheidspecialist Suriname, Aruba, Curaçao en Caricom

Studiereis Suriname

Doelgroep

Zie omschrijving

Beschrijving

Bedrijfsarts Consulent Kanker en Werk

DOELGROEP

Huisartsen, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, werkzaam op de Antillen of in Suriname.

IN HET KORT

Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, waarbij deelnemen aan het arbeidsproces weer mogelijk wordt. De wijze waarop (ex) patiënten integreren vergt een specifieke aanpak. Hoofdthema’s: werkhervatting, vermoeidheid, psychische en cognitieve problemen.

DOCENT(EN)

Dr David Bruinvels, bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige
Oncologie IKA Ned
Lokale specialisten

Licentiate in Occupational Medicine

DOELGROEP

(Huis-)artsen die tevens bedrijfsarts zijn.
Artsen die de twee jarige opleiding gaan doen (mogelijk enkele modules).

IN HET KORT

Theoretische opleiding van 4 modules in 10 dagen (2 keer 2 weken). Portfolio conform eisen van de Faculty of Occupational Medicine, Ireland.

DOCENT(EN)

Internationale experts, in samenwerking met de LDOH Global Network – www.ldoh.net.

Docenten

Zie omschrijving

Extra info

Zie omschrijving

ex. BTW (zie ook extra info)