Intensieve Praktijk Opleiding tot Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Bedrijfsarts worden

Doelgroep

Iedereen op HBO (plus) niveau, paramedisch, die als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts werkt of wil gaan werken

Beschrijving

Praktijkondersteuners Bedrijfsartsen (POB-ers), en functionarissen die als zodanig werken, hebben behoefte aan een praktische training die een goede basis is voor het werken in de praktijk.  Daarbij gaat het vooral om de activiteiten die zij als taakgedelegeerde van de bedrijfsarts uitvoeren. Dat zijn grotendeels verzuim gerelateerde activiteiten.

De IKA Academy heeft een succesvolle Intensieve Praktijk Opleiding (IPO) ontwikkeld voor artsen die net in de Arbo praktijk beginnen. Die vormt een goede basis voor de hier beschreven IPO voor POB-ers.

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit  acht dagen met daaraan gekoppeld opdrachten in de praktijk en intervisie momenten.

Module 1: Wetgeving

We starten met één dag over de belangrijkste wetgeving, zoals de Wet Verbetering Poortwachter.

Module 2: Psychische klachten en klachten van het houding- en bewegingsapparaat

Op dag één gaan we aan de slag met de richtlijn psychische klachten.

Op dag twee gaan we verder met het geleerde in de praktijk en vervolgstappen.

In de middag van dag twee kijken we naar de aanpak van klachten van houding- en bewegingsapparaat

 

Module 3: Sociale verzekeringswetgeving, keuringen en periodiek medisch onderzoek

Het werk van de  POB-er vindt plaats in een andere juridische context dan die van curatief werkende paramedici.

Het grootste deel van het werk van bedrijfsartsen en de taak gedelegeerden richt zich op duurzame werkhervatting van zieke werknemers in werk.

In de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA zijn allerlei stappen voorgeschreven.

Module 4: Arbeidsconflicten en beroepsziekten

Moeizame verhoudingen tussen leidinggevenden en medewerkers komen regelmatig voor.

Vaak worden de moeizame verhoudingen door langdurige ziekte uitvergroot en vormen ze een belangrijke belemmering voor herstel en terugkeren in eigen werk.

Dag twee van de module gaat over werkgerelateerde klachten en beroepsziekten.

Module 5:  Feedback eigen werk

Twee maanden na module vier hebben een dag waarbij we reflecteren op door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.

 

Terugkoppeling  praktijk

Na elke module is er een Zoom meeting van twee in kleine groepjes van circa 4 deelnemers.

Docenten

De hoofdopleider is Jaap Dogger, bedrijfsarts.

Extra info

Deze praktische training is geschikt voor iedereen, met minstens een HBO opleiding, die als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts werkt of wil gaan werken. Ben je PA? Dan is dit jouw training.

Wil je Praktijkondersteuner Praktijkondersteuner Bedrijfsarts worden? en heb je een relevante achtergrond op minstens HBO niveau? Neem dan contact met ons op voor een intake gesprek.

 

Praktisch:

De eerste module vindt plaats in oktober. De overige modules in het najaar 22 en voorjaar 23.

 2.595,00

ex. BTW (zie ook extra info)