Intensieve introductie training: de eerste stappen als bedrijfsarts

Artsen Bureau

Doelgroep

Alle artsen, basisartsen, medisch specialisten, huisartsen die aan de slag willen in de arbo dienstverlening.

Beschrijving

Doel van deze opleiding is om te zorgen dat de arts in opleiding over voldoende elementaire kennis en vaardigheden beschikt om als bedrijfsarts te werken. De reden hiervoor is dat artsen niet meteen met de opleiding willen of kunnen beginnen. Bovendien kan het soms jaren duren voor een bepaald onderwerp in de opleiding aan bod komt. We werken in een kleine groep van maximaal 8 artsen. Zelf aan de slag en niet achterover leunen! De modules staan op zichzelf, dus je kunt ze in willekeurige volgorde doen.

Module 1: Psychische klachten en klachten van houding- en bewegingsapparaat

Bedrijfsartsen brengen ca 75% van hun werktijd door in de spreekkamer met verzuimende werknemers. Doel van de consulten is de patiënten te ondersteunen naar duurzaam herstel in eigen werk.
Op dag één gaan we aan de slag met de richtlijn psychische klachten
Op dag twee gaan we verder met het geleerde in de praktijk en vervolgstappen. In de middag van dag twee kijken we naar de aanpak van klachten van houding- en bewegingsapparaat.

Module 2: Sociale verzekeringswetgeving, keuringen en periodiek medisch onderzoek

Op de eerste dag gaan we vooral in op de verzuimbegeleiding in het eerste ziektejaar, gericht op terugkeren in eigen werk. Welke mogelijke interventies zijn er om het herstelproces te bespoedigen, Hoe verhoudt zich dat tot de wetgeving, de rol van bedrijfsarts en de vragen/eisen van de werkgever.
Op de tweede dag gaan we in op verzuimbegeleiding in het tweede ziektejaar. De werknemer is bij gebrek aan succesvol resultaat bij terugkeer in eigen werk, genoodzaakt om ook de aandacht te richten op ander werk bij een andere werkgever. De werkgever heeft allerlei verplichtingen om zich maximaal in te zetten om de zieke medewerker te ondersteunen bij die zoektocht. Het laatste stukje van deze module richt zich op de inrichting van keuringen en periodiek medische onderzoeken.

Module 3: Arbeidsconflicten en beroepsziekten

Moeizame verhoudingen tussen leidinggevenden en medewerkers komen regelmatig voor.
Vaak worden de moeizame verhoudingen door langdurige ziekte uitvergroot en vormen ze een belangrijke belemmering voor herstel en terugkeren in eigen werk. Er is een richtlijn conflicten op het werk voor bedrijfsartsen. Met deze richtlijn leer je buiten het conflict te staan. Je leert inschatten hoe schurend de arbeidsverhoudingen zijn en wat daarbij een passende interventie is. Dag twee van de module gaat over werkgerelateerde klachten en beroepsziekten. Er zijn goede richtlijnen hoe je als bedrijfsarts tot een gewogen professioneel oordeel komt of een gezondheidsklacht werkgerelateerd is.
Als bedrijfsarts heb je daarnaast een belangrijke rol om een werkgever op de hoogte te brengen van situaties waarin gezondheidsklachten in belangrijke mate door het werk worden veroorzaakt en de beschermingsmaatregelen van de werkgever kennelijk te kort schieten.

Module 4: Werken in/aan organisaties

In deze module besteden we aandacht aan de bedrijfsarts als adviseur binnen het bedrijf. Bedrijfsartsen werken in een complexe omgeving met een zee aan stakeholders:  “klanten”, “werkgevers”, “hoger management”, “eerste lijn-leidinggevenden”, “P&O”. en dan ook nog “accountmanagers, kerndeskundigen en supervisoren van je opdrachtgever”.

Als bedrijfsarts probeer je in deze omgeving de stakeholders zo te beïnvloeden dat zij een extra inspanning (financieel, relationeel, inhoudelijk)  willen leveren om  arbeidsomstandigheden zo te verbeteren dat ze geen schade toebrengen aan de gezondheid of zelfs een bijdrage kunnen leveren aan duurzaam en gezond werken/leven.

Ondertussen moet je ook nog een eigen “bedrijf” gaande houden met je eigen accountmanagement en opleidingsverplichtingen. In  deze module besteden we ook aandacht aan je eigen ondernemerschap. Denk aan praktische zaken als belastingen en verzekeringen.

Docenten

  • Jaap Dogger, bedrijfsarts
  • Jurist

Extra info

Module 1: vrijdag 19 juni en 3 juli 2020
Module 2: vindt plaats op vrijdag  11 en 25 september
Module 3: vindt plaats op vrijdag  09 en 23 oktober
Module 4: vindt plaats op vrijdag  6 en 20 november

Modules zijn afzonderlijk te volgen.

Toelichting prijs
Losse dagen: € 370,- (incl BTW € 447,70) per dag.
Intekenen voor 4 modules tegelijk, dan 10% korting. Prijs wordt dan € 2664,- (incl BTW3223,14).

PRIJS incl. BTW (of BTW-vrij)

 3.223,44